Bijlagen

Investeringsfonds en ZZL-gelden

Investeringskrediet

Deelgebied Investeringsfonds

Grondslag

naar afzonderlijk kredieten en beklemd

Blijft beschik-baar

Boekingen t/m 2022

Rest nog te besteden per 31dec2022

1

2

3

4

5

6

(2-5)

Bedrijvengebied

551.994

531.821

20.173

442.489

109.505

Centrumgebied

1.172.500

1.014.263

158.237

366.185

806.315

Randzones

125.000

82.108

42.892

81.567

43.433

Urk als geheel

649.171

564.364

84.807

548.496

100.675

Totaal

2.498.665

2.192.556

306.109

1.438.737

1.059.928

ZZL-gelden

Co-financiering (4310012)

Grondslag

naar afzonderlijk krediet

Blijft tlv ZZL krediet

Boekingen t/m 2022

Rest nog te besteden per 31dec2022

1

2

3

4

5

6

(2-5)

* De Parel Oppoetsen

400.000

400.000

400.000

0

* Masterplan Duurzame Visserij

300.000

300.000

152.000

148.000

* Buitendijkse Haven

700.000

700.000

100.000

600.000

* Overig

100.000

100.000

56

99.944

Totaal

1.500.000

0

1.500.000

652.056

847.944

N50

Bijdrage verbreding N50

Grondslag

naar afzonderlijk krediet

Blijft tlv ZZL krediet

Boekingen t/m 2022

Rest nog te besteden per 31dec2022

1

2

3

4

5

6

(2-5)

Krediet 4310011

500.000

500.000

449.400

50.600

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08