Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Progr. 1 Urk mit eenkanger

Lasten en baten

Totaal

0

0

0

0

Incidentele reservemutaties

Baten

190208

Welzijnsvoorzieningen, Preventie Jeugdzorg; IJslandspreventiemodel

9163022

Sociaal domein

-175.500

-30.083

190514

Uitvoering Sociaal Domein Algemeen, Toegangsfunctie algemeen; beleidsmedewerker Jeugd t/m 2022.

9163022

Sociaal domein

-78.000

0

0

0

Totaal aan baten reserves

-253.500

-30.083

0

0

Progr. 2 Urk leert

Lasten en baten

Totaal

0

0

0

0

Progr. 3 Urk werkt

Lasten en baten

Totaal

0

0

0

0

Incidentele reservemutaties

Lasten

390107

Bouwgrondexploitaties, Zwolse Hoek 5; winst

9183032

Grondzaken

115.471

0

0

0

370107

Bouwgrondexploitaties, Oranjewijk; afronding

9183032

Grondzaken

1.158.784

0

0

9183028

Infrastructuur (3e brug)

405.892

0

0

Totaal aan baten reserves

1.680.147

0

0

0

Progr. 4 Urk leeft

Lasten en baten

Totaal

0

0

0

0

Incidentele reservemutaties

Baten

490700

Gemeentelijke Brandweer, Gemiddelde brandweer huisvesting; dekking i.o. 4120030

9112007

Brandweer (beklemd)

-179.011

0

0

0

Totaal aan baten reserves

-179.011

0

0

0

Progr. 5 Urk verbindt

Lasten en baten

Totaal

0

0

0

0

Incidentele reservemutaties

Baten

590902

College Burgemeester en Weth., College burgemeester&wethouder; frictiekosten

9100206

Wachtgelden wethouders

-62.300

-57.008

0

0

Totaal aan baten reserves

-62.300

-57.008

0

0

Totaal aan lasten

0

0

0

0

Totaal aan baten

0

0

0

0

Totaal aan reservetoevoeging

1.680.147

0

0

0

Totaal aan reserve onttrekking

-494.811

-87.091

0

0

Per saldo

1.185.336

-87.091

0

0

Blauw: de baten zijn groter dan de lasten of de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.

Rood:    de baten zijn kleiner dan de lasten of de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08