Inleiding

Trends en ontwikkelingen

Het onderzoeksbureau Platform31 heeft voor de Flevolandse gemeenten een onderzoek verricht naar de gemeenschappelijke uitdagingen en de daar aan gekoppelde gezamenlijke strategische positionering verricht. In het onderzoeksrapport zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, in het sociale domein, wonen en ruimte, duurzaamheid en bestuur belicht en ingekleurd met specifieke kenmerken van Urk. In onderstaand schema zijn ze beknopt uiteengezet.

Demografische trends en ontwikkelingen

 • sterke groei bevolking
 • géén ontgroening (0-20-jarigen stijgt met 4 % de komende 20 jaar)
 • géén krimp van de potentiële beroepsbevolking
 • sterke natuurlijke aanwas én vergrijzing

Wijzigende economische structuur en arbeidsmarkt

 • groei beroepsbevolking geeft Urk goede kansen
 • economie wordt een zandlopereconomie
 • praktisch opgeleiden biedt kansen
 • de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en kwaliteit van het arbeidsaanbod (o.a. door permanente educatie) is de sleutel voor een goede economische ontwikkeling

Transformeren en innoveren in het sociale domein en sociale tweedelingen, kunnen meedoen of afhaken, kunnen rondkomen e.d.

 • beperkte sociale problematiek
 • bijna iedereen doet mee
 • grote mate van sociale cohesie
 • nauwelijks onbenut potentieel
 • hooguit kwetsbare positie voor lagere administratieve middengroep (MBO-niveau)
 • niet zozeer voor de praktisch opgeleiden (zeker niet in technische beroepen)

Ruimte en wonen

 • sterke groei van aantal huishoudens (43%)
 • beperkte groei aantal paarhuishoudens (19%)
 • zeer sterke groei aantal eenpersoonshuishoudens (100%), vooral ouderen
 • quality of living en kwaliteit/variatie woningvoorraad steeds belangrijker

Ingrijpende duurzaamheidstransitie

 • realiseren Parijse doelstellingen
 • wonen, werken, recreëren, verplaatsen, produceren en consumeren gaan ingrijpend veranderen
 • leidende rol gemeente en bestuur noodzakelijk

Bestuurlijke trends en ontwikkelingen

 • van tijdperk van veranderingen, naar veranderingen van tijdperken
 • transformeren, experimenteren, innoveren en vernieuwen cruciaal om te komen tot goed beleid
 • ander beleid vergt lef, overwinnen weerstanden en gevestigde belangen
 • versterken bestuurskracht, ontwikkelen organisatie en eisen IBT
 • voldoende oog voor ondermijning noodzakelijk
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08