Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Rekening

Begr Act

Begr Prim

MJB

Treasury

137.907

89.181

152.919

152.919

152.919

152.919

OZB woningen

2.621.359

2.725.877

2.807.700

2.893.679

2.981.119

3.070.045

OZB niet-woningen

2.290.614

2.347.400

2.402.738

2.461.382

2.521.023

2.581.678

Belastingen Overig

* Toeristenbelasting

67.545

42.024

42.696

43.422

44.160

44.911

* Hondenbelasting

60.747

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

* Precariorechten

18.694

18.000

18.288

18.599

18.915

19.237

Algemene uitkering

* Algemeen (vanaf 2019, incl. SD)

24.352.436

25.960.222

28.371.839

26.918.175

27.798.600

28.939.647

* Sociaal Domein *)

4.249.099

4.640.169

2.081.224

2.054.719

2.025.933

1.976.897

Stelpost beleidsmaatregelen

0

0

0

0

61.673

665.720

Onvoorziene uitgaven

0

0

159.000

159.000

159.000

159.000

Totaal

33.798.401

35.884.872

36.098.405

34.763.895

35.825.342

37.672.055

*) vanaf 2019 Participatie en Voogdij 18+

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08