Bijlagen

Strategische agenda colleges DUN

De colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder (DUN) hebben gezamenlijk een strategisch agenda voor Noordoostelijk Flevoland opgesteld. Hierin zijn voor eerst gezamenlijke ambities uitgesproken op gebied van Ruimte, Economie, Mobiliteit en Zorg.

Met de buurgemeenten wordt samen opgetrokken waar het gaat om onderwerpen als bijvoorbeeld Verbreding N50, Lelystad Airport, Openbaar vervoer, Lelylijn, Acute Ziekenhuiszorg, Regionale economische ontwikkeling, etcetera. Ook in regionale overleggremia willen we als colleges vaker vanuit ons gezamenlijk belang optreden.

Tot voor de Corona kwamen één keer per kwartaal de drie colleges bij elkaar om agenda, actualiteit en voortgang te bespreken en was er tussendoor intensiever contact en afstemming tussen de portefeuillehouders v.w.b. de dagelijkse actualiteit.
Hierdoor is de uitvoering van de strategische agenda in een wachtstand geraakt.
In het vierde kwartaal 2021 c.q. begin 2022 zullen de periodieke overleggen weer worden hervat en de contacten aangehaald.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08